Zwrot podatku z zagranicy – wymagane dokumenty

Polacy uzyskujący przychody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej często mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu muszą zgromadzić odpowiednie dokumenty.

 

Poniżej kilka przykładów.

 

AUSTRIA

O zwrot nadpłaconego w Austrii podatku może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Austrii. Jeśli przepracowała mniej niż 183 dni w danym roku to poza dochodami w Austrii, nie powinna posiadać dochodów wyższych niż 11 000 euro. Natomiast po przepracowaniu 6 miesięcy, możemy rozliczać się  z podatku bez względu na wysokość dochodów poza granicami Austrii.

Podatek z Austrii można odzyskać nawet do pięciu lat wstecz a dokumentem umożliwiającym rozliczenie się z podatku jest Lohnzettel – odpowiednik polskiej karty podatkowej, który otrzymuje się od pracodawcy do końca lutego każdego roku w formie papierowej lub opcjonalnie w formie elektronicznej do końca stycznia.

BELGIA

Aby starać się o zwrot podatku z Belgii niezbędna jest karta podatkowa LONNFICHE, którą wystawia pracodawca. Inne wymagane dokumenty to:

 • Wypełniony formularz,
 • Forma na dany rok podatkowy (w przypadku wspólnego rozliczenia formę na rok małżonkowie muszą podpisać  wspólnie),
 • Dwa pełnomocnictwa (w przypadku rozliczenia wspólnego pełnomocnictwa muszą być podpisane również przez małżonka),
 • Kopia dowodu osobistego (w przypadku wspólnego rozliczenia także kopia dowodu małżonka),
 • Kopia PIT 36 + załącznik ZG (w przypadku wspólnego rozliczenia kopie  PIT-ów muszą być także małżonka),
 • Tłumaczonym Akt Małżeństwa ,
 • Tłumaczony Aktu Urodzenia Dzieci ,
 • Tłumaczony Meldunek -w przypadku pełnoletnich dzieci będących na utrzymaniu rodziców.

DANIA

 • niezbędny jest dokument ARSOPGORELSE –  wstępne rozliczenie przesyłane przez urząd duński na adres klienta zarejestrowany w urzędzie,
 • kody TASTSELV (lub hasło dostępu do systemu) – dla złożenia deklaracji online, w przypadku braku kodów  istnieje możliwość zamówienia ich na stronie urzędu,
 • formularz na konto FOREIGN NEMKONTO – urząd duński przekazuje zwroty wyłącznie na zarejestrowane konta należące do klientów, zwroty przekazywane są w walucie PLN.
 • dokumenty od pracodawcy (Lonseddel, Oplysningsseddel), nie są wymagane jeśli klient dostarczy Arsopgorelse – w zależności od sytuacji paski wypłaty oraz umowę o pracę,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.

HOLANDIA

Aby starać się o zwrot podatku z Holandii potrzebna jest karta podatkowa JAAROPGAAF lub ostatni SALARIS.

Do rozliczenia podatku rozłąkowego, niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • Unijny Akt Małżeństwa / Oświadczenie Zgody na wspólne rozliczenie przez obie strony – w przypadku gdy partnerem fiskalnym nie jest małżonek,
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na Holenderski/Angielski/Niemiecki potwierdzenie wspólnego meldunku (pobranego z gminy) – wymagane także dla partnerów fiskalnych nie będących małżeństwem, potwierdzający co najmniej 6-miesięczny okres wspólnego zameldowania,
 • dwustronna kopia dowodu osobistego obojga partnerów fiskalnych,
 • numery SOFI/BSN obojga partnerów fiskalnych,
 • PIT potwierdzający dochody osoby przebywającej na terenie Polski,
 • jarograaf/salaris potwierdzający dochody osoby pracującej na terenie Holandii,
 • wypełnione formularze osobne dla każdego z partnerów fiskalnych.

IRLANDIA

Aby uzyskać zwrot podatku z Irlandii trzeba posiadać:

 • Dokument P45 – jest to dokument, który wystawia pracodawca za każdym razem kiedy kończy się pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego.
 • Dokument P60 – jest to dokument, który wystawia pracodawca na koniec roku podatkowego (31 grudzień).
 • Income Levy Certificate oraz Universla Social Charge Certificate – opcjonalnie.

NIEMCY

Podstawą do rozliczenia i zwrotu podatku dochodowego jest Lohnsteuerbescheinigung czyli niemiecka karta podatkowa. Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec można dokonać także na podstawie Lohn und gehalt Abrechnung, o ile jest to ostatni odcinek i zawiera datę zakończenia pracy. Oba te dokumenty wydaje pracownikowi pracodawca.

Ponadto konieczne jest wypełnienie niemieckich formularzy podatkowych. Przydatne są również kopie paszportu, zameldowania w Niemczech, pozwoleń na pracę, zaświadczenie o stanie rodzinnym (w przypadku chęci skorzystania z ulgi na dzieci) oraz niekiedy inne dokumenty służące do uwiarygodnienia okresu pobytu w Niemczech, przebiegu zatrudnienia i należnych ulg podatkowych. Często też niemieckie urzędy finansowe żądają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce.

NORWEGIA

Niezbędna jest karta podatkowa  SKATTEKORT. otrzymać kartę podatkową (skattekort) potrzebne są następujące dokumenty :

 •  Ważny paszport. Dla obywateli krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub obywateli Szwajcarii uznaje się również inny dokument tożsamości, o ile jest on uznawany jako dokument podróżny w krajach Unii Europejskiej.
 •  Umowę o pracę/Kontrakt zatrudnienia z norweskim pracodawcą.
 •  Norweski D-nummer lub pesel norweski (fodselsnummer),
 •  Adres zameldowania – nie otrzyma się pozwolenia na pobyt bez adresu w Norwegii, a co za tym idzie nie dostanie się skattekort bez pozwolenia.

WIELKA BRYTANIA

Zwrot podatku za pracę w UK przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w jednym z krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek.

Do rozliczenia wystarczy tylko karta podatkowa P45 i P60 lub – w przypadku ich braku – payslipy.

O zwrot podatku z Anglii można ubiegać się za okres 5 ostatnich lat podatkowych .

Osoby chcące uzyskać zwrot podatku z zagranicy mogą występować o zwrot samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych firm.