Zwrot podatku z zagranicy i podatek od podatku w rozliczeniu PIT

Rozliczenie odzyskania podatku z zagranicy w jego najbardziej popularnych formach (zwrot podatku z Irlandii oraz zwrot podatku z Anglii, także zwrot podatku z Niemiec i zwrot podatku z Holandii) jest ostatecznie, w obliczu polskiego prawa podatkowego kolejnym sposobem na zasilanie państwowego budżetu.

Drodzy podatnicy — to niestety nie pomyłka — RP traktuje wasz zwrot PIT z zagranicy jako… przychód i oczekuje zapłacenia od jego wartości podatku, czyli, innymi słowy, obciąża was podatkiem od podatku. Cała kwestia dotyczy oczywiście masowego w naszym kraju zjawiska pracy polskich rezydentów za granicą. Każda legalnie pracująca w innym kraju osoba, od której pobierano zaliczki na PIT, może z dużym prawdopodobieństwem liczyć na zwrot PIT (głównie ze względu kwoty wolne od PIT). W szczególności idzie o podatników, którzy w rocznym rozliczeniu korzystali z tzw. ulgi abolicyjnej, a więc z zaliczenia proporcjonalnego. Metoda ta umożliwia zredukowanie opodatkowania w Polsce o wartość podatku PIT zapłaconego za granicą. Jednak to jest właśnie moment, w którym wkracza nasz rodzimy fiskus — po zwrocie nadpłaty PIT z zagranicy jesteśmy zobowiązani do częściowego zwrotu podatku zniwelowanego przy użyciu metody zaliczenia proporcjonalnego. RP i jej organy podatkowe wymuszają te płatność, pomimo iż osoba korzystająca z ulgi abolicyjnej w zasadzie nie powinna zwracać swojego zwrotu podatku — dany dochód osiągnięty za granicą został już przecież właściwie opodatkowany.

W praktyce rocznego rozliczenia podatkowego musimy więc traktować zwrot podatku z zagranicy jako jeden z przychodów — należy doliczyć kwotę, która uprzednio została odliczona od PIT z zastosowaniem formuły ulgi abolicyjnej, ponieważ w obliczu reguł prawa podatkowego stanowi ona przychód podatkowy. Zwrot powinien zostać rozliczony w powyższy sposób w roku, w którym został otrzymany. Jest to o tyle istotne, że jeśli datą zarejestrowania przychodu jest data osiągnięcia zwrotu podatku dochodowego od zagranicznego organu podatkowego (ewentualnie pozostawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika), to nie ma potrzeby korygowania wcześniej złożonej deklaracji podatkowej w celu doliczenia zwrotu. Wystarczy, jeśli zrobimy to w roku podatkowym otrzymania zwrotu.

Warto na koniec wspomnieć, że jeśli polski podatnik korzysta na potrzeby dochodów zagranicznych z tzw. metody zwolnienia z progresją i jest całkowicie zwolniony w kraju z PIT od dochodów zagranicznych, jego zwrot nie będzie doliczany do krajowych przychodów, jednak może wywierać wpływ na wysokość stawki podatkowej obejmującej jego polskie dochody.