Ważne zasady zwrotów podatków z zagranicy. Zwroty podatków z krajów Unii

Każdy kraj ma określone reguły związane z rozliczeniami dotyczącymi regulacji finansowych w zakresie podatków. Trzeba jednak zgromadzić odpowiednie dla każdego kraju dokumenty. W poniższym tekście tę kwestię omówię w przybliżeniu.

Pierwsze kroki w celu rozliczeń podatkowych z zagranicy.

W celu rozliczenia podatków z zagranicą jest niezbędna znajomość zasad obowiązujących w danym kraju dotyczących cudzoziemców. Rozliczanie się indywidualne oraz z rodziną wymaga zapoznania się z podstawowymi problemami fiskalnymi, które mogą się przydarzyć pracownikom w przypadku ubiegania się o zwrot podatków z Anglii, Irlandii, które mają w miarę jednolity system rozporządzania i pobierania podatków. Jednakże, już takie zwrot podatków z Niemiec i zwrot podatków z Holandii różnią się w zakresie potrzebnych dokumentów oraz procedur prawnych.

Najważniejsze karty podatkowe.

W celu rozliczenia się z krajem i otrzymania zwrotu podatkowego z zagranicy każdy kraj ustalił własną kartę podatkową, która jest odpowiednikiem polskich kart podatkowych.

I tak:

– zwrot podatku z Niemiec jest możliwy, dzięki wypełnieniu i ustaleniu dochodów płatnika przy użyciu karty podatkowej o nazwie Lohnsteuerbescheinigung oraz  Lohn und gehalt Abrechnung, o ile ta ostatnia zawiera także odpowiednie terminy wyznaczone przez okres pracy danego pracownika;

– zwrot podatku z Irlandii, jeśli chodzi o Irlandię Północną jest analogiczny, jak w Anglii, jednakże pozostała część Irlandii ma własny system rozliczeń, który obejmuje dwa rodzaje dokumentów zależne od tego, kiedy chcemy się rozliczyć z państwem, którym pracujemy, a dostarcza nam ich pracodawca, należą do nich P- 45 i P – 60 oraz jeśli nie rozliczamy się na podstawie wymienionych tu dokumentów, może być przydatna także inna karta płatnicza tj.: Income Levy Certificate lub Universla Social Charge Certificate;

– zwrot podatku z Anglii dokonuje się na podstawie dwu wymienionych przeze mnie już dokumentów P- 45 oraz P- 60, co zależy wszakże od składek zaliczkowych naszego pracodawcy i dostarczonych nam dokumentów rozliczeniowych. Istnieje też możliwość zwrotu podatku za czas pięciu lat wstecz;

Uwaga dla płatników

W każdym razie wydaje się, że kwestię regulacji danego kraju dotyczącą zwrotów podatkowych należałoby skonsultować z tamtejszymi placówkami zajmującymi się sprawami podatkowymi, gdyż przepisy w tym względzie są często rozbieżne i mogą być mylące. Ewentualnie istnieje możliwość przekazania sprawy zwrotu podatków z zagranicy komuś z osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Na pewno wielkim usprawnieniem byłyby odpowiednie programy analizujące nasze dane podatkowe, jednakże, na ile one pomagają rzeczywiście w zwrotach podatków z zagranicy, a na ile trzeba w tej materii liczyć na siebie pozostaje dyskusyjne.

Reguły zwrotu podatków z zagranicy. Zwroty podatku z Irlandii, Niemczech, Anglii oraz zwrot podatku z Holandii

Osoby, które pracują za zagranicą będące obywatelami Polski mogą się starać o zwrot podatku z zagranicy. Każdy kraj obowiązuje własny system podatkowy i inne są regulacje dotyczące zwrotu podatków z Holandii i Niemiec a inne – zwrotu podatkowego z Anglii i Irlandii.

Zwrot podatków z zagranicy dla pracowników polskich

Niewątpliwie najistotniejszą kwestią w czasie starania się w zwrot podatku z zagranicy jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które ustalone są przez placówki podatkowe w danym kraju.

Każdy z krajów posiada własne reguły zwrotu podatków, lecz wspólna jest im konieczność wypełnienia karty podatkowej. Oczywiście płatnik podatku starający się o jego zwrot, musi także przedstawić inne dokumenty, które mówią o tym, że pracował faktycznie w danym kraju oraz podać, iż jest w nim zameldowany. I tak, zwrot podatku w Niemczech wymaga także okazania, że przebywało się w tym kraju, a więc dokumentów związanych z zameldowaniem oraz czasem pracy i spełnianą w tym kraju rolą pracownika.

Jednakże występujące w tym kraju formularze podatkowe udostępnia pracodawca, o ile oczywiście wspomniany pracodawca jest pracodawcą legalnym. Natomiast zwrot podatku w Irlandii przebiega podobnie jak zwrot podatku w Anglii, więc jeśli ktoś zna zasady zwrotu podatku w Anglii, to aż takim kłopotem nie będzie zwrot podatku w Irlandii. I trzeba w każdym z krajów, także w czasie zwrotu podatku w Holandii pamiętać o potrzebie, tak, jak wszędzie, należnej krajowi, w którym się przebywa, konieczności dostarczenia dowodu tożsamości oraz wszelkich innych dokumentów identyfikacyjnych.

Zgromadzenie odpowiednich dokumentów, a także potrzebnych kart podatkowych właściwych dla danego kraju może być użyteczne przy spełnianiu czynności podatkowych wobec tego kraju, w którym ktoś zdecydował się podjąć pracę. I tak zarówno w czasie zwrotu podatku z Niemiec, zwrotu podatku z Anglii oraz podobnego sposoby rozliczeń dotyczących zwrotu podatku w Irlandii, trzeba się zwrócić o karty podatkowe do pracodawcy. W Holandii istnieją prawdopodobnie podobne zasady regulujące, lecz w tej sprawie należy komunikować się z odpowiednimi placówkami finansowymi. Na pewno w każdej z sytuacji rozliczeń podatkowych jednak warto zabiegać o poradę placówek zajmujących się zwrotami podatków z zagranicy, by możliwie dobrze poradzić sobie na tym polu, ponieważ każdy kraj ma trochę inne ustalenia.

Obowiązujące dokumenty do rozliczeń podatkowych.

Podstawową do rozliczeń jest karta podatnika podobnie, jak i w naszym kraju. Zwrot podatku w Anglii oraz Irlandii opiera się na karcie, którą powinien dostarczyć pracodawca. Są one dwojakiego rodzaju – P- 45 i P – 60 zależnie od tego, kiedy następuje rozliczanie się podatnika. Podobnie w przypadku zwrotu podatku z Niemiec możemy zgłosić się do pracodawcy w celu pozyskania odpowiedniej karty. Jednak prawdopodobnie będą do naszego rozliczenia oczekiwane także i inne dokumenty, dlatego trzeba się przygotować, iż całość wymaganych formalności będzie dość uciążliwa, dlatego lepiej gromadzić wcześniej różne zaświadczenia z miejsc naszego pobytu i pracy, które mogą być bardzo przydatne przy tej okazji.