Ważne zasady zwrotów podatków z zagranicy. Zwroty podatków z krajów Unii

Każdy kraj ma określone reguły związane z rozliczeniami dotyczącymi regulacji finansowych w zakresie podatków. Trzeba jednak zgromadzić odpowiednie dla każdego kraju dokumenty. W poniższym tekście tę kwestię omówię w przybliżeniu.

Pierwsze kroki w celu rozliczeń podatkowych z zagranicy.

W celu rozliczenia podatków z zagranicą jest niezbędna znajomość zasad obowiązujących w danym kraju dotyczących cudzoziemców. Rozliczanie się indywidualne oraz z rodziną wymaga zapoznania się z podstawowymi problemami fiskalnymi, które mogą się przydarzyć pracownikom w przypadku ubiegania się o zwrot podatków z Anglii, Irlandii, które mają w miarę jednolity system rozporządzania i pobierania podatków. Jednakże, już takie zwrot podatków z Niemiec i zwrot podatków z Holandii różnią się w zakresie potrzebnych dokumentów oraz procedur prawnych.

Najważniejsze karty podatkowe.

W celu rozliczenia się z krajem i otrzymania zwrotu podatkowego z zagranicy każdy kraj ustalił własną kartę podatkową, która jest odpowiednikiem polskich kart podatkowych.

I tak:

– zwrot podatku z Niemiec jest możliwy, dzięki wypełnieniu i ustaleniu dochodów płatnika przy użyciu karty podatkowej o nazwie Lohnsteuerbescheinigung oraz  Lohn und gehalt Abrechnung, o ile ta ostatnia zawiera także odpowiednie terminy wyznaczone przez okres pracy danego pracownika;

– zwrot podatku z Irlandii, jeśli chodzi o Irlandię Północną jest analogiczny, jak w Anglii, jednakże pozostała część Irlandii ma własny system rozliczeń, który obejmuje dwa rodzaje dokumentów zależne od tego, kiedy chcemy się rozliczyć z państwem, którym pracujemy, a dostarcza nam ich pracodawca, należą do nich P- 45 i P – 60 oraz jeśli nie rozliczamy się na podstawie wymienionych tu dokumentów, może być przydatna także inna karta płatnicza tj.: Income Levy Certificate lub Universla Social Charge Certificate;

– zwrot podatku z Anglii dokonuje się na podstawie dwu wymienionych przeze mnie już dokumentów P- 45 oraz P- 60, co zależy wszakże od składek zaliczkowych naszego pracodawcy i dostarczonych nam dokumentów rozliczeniowych. Istnieje też możliwość zwrotu podatku za czas pięciu lat wstecz;

Uwaga dla płatników

W każdym razie wydaje się, że kwestię regulacji danego kraju dotyczącą zwrotów podatkowych należałoby skonsultować z tamtejszymi placówkami zajmującymi się sprawami podatkowymi, gdyż przepisy w tym względzie są często rozbieżne i mogą być mylące. Ewentualnie istnieje możliwość przekazania sprawy zwrotu podatków z zagranicy komuś z osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Na pewno wielkim usprawnieniem byłyby odpowiednie programy analizujące nasze dane podatkowe, jednakże, na ile one pomagają rzeczywiście w zwrotach podatków z zagranicy, a na ile trzeba w tej materii liczyć na siebie pozostaje dyskusyjne.