Problem podwójnej rezydencji osób fizycznych

W deklaracji PIT-11 od tego roku płatnicy zobowiązani są podać status rezydencji podatkowej rozliczanego podatnika. Podatnicy do dnia 29 lutego 2018 roku powinni otrzymać od pracodawców (płatników) informacje PIT-11 o uzyskanych w minionym roku podatkowym przychodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach społecznych i zdrowotnych.

Continue reading “Problem podwójnej rezydencji osób fizycznych” »