Portal podatnika, czyli urząd skarbowy online

Od kilku lat zamiennie funkcjonuje w języku polskim wiele różnych określeń dla elektronicznej formy rozliczenia podatku dochodowego: urząd skarbowy online, urząd skarbowy przez Internet, portal podatkowy, portal podatnika, serwis podatkowy, program PIT.

Z racji pewnej dowolności terminologicznej, jak i różnorodności produktów do rozliczania podatków, nie jest łatwo wskazać aplikacji, która w sposób idealny pośredniczyłaby między podatnikiem i fiskusem w corocznych zmaganiach z podatkiem PIT. Z jednej strony mamy bardzo rozbudowaną propozycję administracji państwowej — Portal Podatkowy, z drugiej szereg aplikacji oferowanych przez prywatnych producentów, które nierzadko górują nad Portalem Podatkowym łatwością obsługi i przejrzystością. Ponieważ jednak portal Podatkowy stanowi niejako standard i punkt zerowy dla tego rodzaju usług, przyjrzyjmy się jego budowie oraz podstawowym możliwościom.

Portal Podatkowy działa w dwóch trybach: część ogólnodostępna i konto podatnika (dostępne po zalogowaniu). Część ogólnodostępna zawiera treści edukacyjne dotyczące różnych form opodatkowania, a także daje możliwość złożenia elektronicznych deklaracji podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Ponadto możemy znaleźć tam kalendarium podatkowe, wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR), kalkulatory, wyszukiwarki, usługi sprawdzenia NIP oraz statusu podmiotu w VAT. Konto podatnika — jest bezpośrednim kanałem komunikacyjnym z organami podatkowymi umożliwiającym wgląd we własne dane podatkowe (np. złożone deklaracje, prowadzone sprawy). Zalogowanie się do konta podatnika poza bezpośrednim przesłaniem zeznania podatkowego umożliwia także elektroniczną korespondencję z administracją podatkową, czyli wysyłanie i odbieranie pism.

Na Portalu podatkowym podatnik znajdzie następujące usługi:

  • e-Deklaracje, czyli elektroniczny system wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowych,
  • elektroniczne wersje formularzy gotowych do druku,
  • personalizacja strony — możliwość sprofilowania treści ze względu na użytkownika,
  • niezbędnik podatnika, który jest rodzajem klasyfikacji różnych form opodatkowania,
  • przewodniki — zawierające szczegółowe informacje dotyczące trybu rozliczania podatków i szerzej funkcjonowania systemu podatkowego,
  • komunikaty Ministerstwa Finansów,
  • kalendarz ważnych dla podatnika terminów,
  • kalkulatory podatkowe zapewniające prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych,
  • biblioteka wiedzy — zawierająca oryginalne akty prawne, formularze, obwieszczenia, komunikaty, pisma, protokoły, instrukcje, umowy międzynarodowe,
  • adresy urzędów i izb.