PIT 36 online w rozliczeniu fiskalnym 2018

Obok PIT 37 online i PIT 28 online PIT 36 należy do najczęściej przygotowywanych w naszym kraju elektronicznych deklaracji podatkowych.

PIT 2018 online w postaci formularza podatkowego PIT 36 online będzie przydatny dla każdego podatnika, dla którego osiągnięte w roku 2016 przychody przynajmniej w części nie były procesowanie przez płatnika odprowadzającego w jego imieniu zaliczki PIT organom administracji podatkowej RP. W takim wypadku podatnik jest zobowiązany do samodzielnego ustalania wysokości zaliczek oraz terminowego odprowadzania ich do urzędu skarbowego. PIT online w wersji PIT 36 jest właściwym formularzem PIT dla następujących źródeł przychodów: działalność gospodarcza, działy produkcji specjalnej rolnej, umowy takie jak najem i podnajem, krajowe przychody połączone z samodzielnym odprowadzaniem składek na PIT, inne źródła. W każdym z tych wypadków kluczowa jest forma opodatkowania, jaką obciążone są dochody — PIT 36 zawsze oznacza rozliczanie PIT na ogólnych zasadach podatkowych, innymi słowy wedle skali podatkowej z uwzględnieniem progów podatkowych.

W okolicznościach korzystania przez podatnika z odmiennej formy opodatkowania wobec innych (niewykazywanych w PIT 36) przychodów podatnik prawdopodobnie będzie zmuszony przygotować odrębną deklarację dla przychodów opodatkowanych inaczej niż wedle skali podatkowej. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że mamy w tym wypadku do czynienia z pewnymi ograniczeniami. Dla przykładu, gdyby okazało się w zakresie spółki, że choćby jeden ze wspólników korzysta z ryczałtu jako postaci opodatkowania, żaden inny wspólnik nie uzyska możliwości skorzystania ze skali podatkowej, co oznacza, że nie może rozliczać się w PIT 36. Podobnie prezentuje się sytuacja, w której w zakresie spółki podlegamy obciążeniu podatkowemu w postaci podatku liniowego, a prywatnie preferowalibyśmy rozliczenie wg skali (PIT 36) — nie jest to możliwe z uwagi na fakt, iż opodatkowanie liniowe obejmuje wszelkie postaci aktywności gospodarczej podatnika, jeśli ten uprzednio zdecydował się na liniowy podatek .

Rozliczenie za pomocą PIT 36 online nie powoduje najmniejszych konfliktów w razie rozliczania podatkowej straty z wcześniejszych lat — oczywiście, jeżeli strata odnosi się do źródła przychodów opodatkowanego na ogólnych zasadach podatkowych. Analogicznie PIT 36 online znakomicie nadaje się do kalkulacji podatkowej łącznej ze współmałżonkiem, a także w charakterze osoby samodzielnie wychowującej dziecko. Należy jedynie pamiętać, że żadne z małżonków nie może w tym samym czasie podlegać opodatkowaniu liniowemu, ryczałtowi bądź podatkowi tonażowemu.