Jeden procent dla NGO w 2017

Zwyczajem, który już na trwałe wszedł do repertuaru corocznej podatkowej krzątaniny, jest zapisywanie jednego procenta należnego państwu podatku dla jednostek działających w tzw. trzecim sektorze. Organizacje pożytku publicznego, bo o nich mowa, uprawnione są do finansowania swej działalności z przekazanych im w ten sposób pieniędzy, a podatnicy mogą za ich pośrednictwem wywierać wpływ na ważne z ich punktu widzenia sfery życia społecznego.

Darmowy program PIT w najnowszej, tegorocznej wersji oferowany przez rządowy portal podatkowy, a przede wszystkim przez prywatne firmy zajmujące się tworzeniem coraz bardziej zaawansowanych i wygodnych w obsłudze narzędzi do rocznych rozliczeń PIT sprawia, że sam proces przygotowania zeznania podatkowego wymaga od przeciętnego podatnika minimalnego nakładu czasu i energii. Przeprowadzenie rozliczenia podatkowego wymaga zazwyczaj zaledwie kilku minut, po których możemy cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku, jaki nas czeka. Biorąc pod uwagę łatwość obsługi, jaką zapewnia nawet najbardziej podstawowy program PIT za darmo, należy uznać, że mamy do czynienia już z pewnym nowym standardem stosunkach podatnika z organami podatkowymi. Wiadomo przecież, że w dotychczasowej historii rozliczeń PIT największą trudnością dla przeciętnego podatnika była niewytłumaczalna trudność samodzielnego przygotowania deklaracji podatkowej. Z chwilą, gdy udaje się ją przezwyciężyć, skuteczne rozliczenie podatkowe niesie ze sobą raczej poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji.

W sytuacji, gdy przygotowanie rocznego PIT staje się wręcz dziecinnie proste, nie może dziwić wzrost zainteresowania możliwością ofiarowania 1% dla wybranej organizacji — będąc w lepszej kondycji emocjonalnej pod koniec pracy na zeznaniem podatkowym, z przyjemnością poświęcamy jeszcze kilka chwil na finansowe wsparcie ważnej dla nas aktywności w trzecim sektorze. Mamy możliwość zasilenia naszymi funduszami NGO o bardzo zróżnicowanych sferach działalności oraz nieograniczonym terytorium aktywności w Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą to być organizacje lokalne działające na rzecz najbliższej nam społeczności lub też ogólnokrajowe, których cele biorą pod uwagę określone aspekty życia społecznego w naszym kraju jako całości. Dodatkowo mamy także możliwość wskazania precyzyjnie celu, na który dana organizacja powinna wykorzystać uzyskane od nas fundusze. Jedynym ograniczeniem w niektórych aplikacjach podatkowych może być „sugerowanie” odbiorcy naszego darowanego procenta podatku — dlatego starajmy się wybierać raczej program PIT bez KRS.