PITy 2018 – mniejszy podatek do zapłacenia?

Ustawodawca oszczędził nam zamieszania związanego z ewentualnym przejściem na podatek jednolity, jakie zapowiadano jeszcze przed rokiem. Niemniej jednak pewne zmiany w przepisach prawa podatkowego nastąpiły i to zmiany, które okazać się mogą dla większości z nas jak najbardziej korzystne. Chodzi o zmianę wysokości kwoty zwolnionej od opodatkowania PIT/ kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji podatnicy mogą spodziewać się większych zwrotów nadpłaconych zaliczek na rzecz podatku PIT.

 

Nieczęsto zdarza się, że podejmując roczne rozliczenie PIT za darmo, możemy liczyć na dobre wiadomości. W czasie najbliższego rozliczenia podatkowego prawdopodobnie większości z nas uda się podważyć tę mało zachęcającą tradycję. Otóż na mocy najnowszych zmian w odpowiednich zasadach przepisów podatkowych dotyczących procedur rozliczania podatku za rok 2017 możemy liczyć na większy zwrot nadpłaconego podatku niż w latach ubiegłych. Stanie się tak, ponieważ uległy zmianie dwa kluczowe parametry określające wysokość podatku dochodowego, jaki przyjdzie nam zapłacić. Są to wartości kwot: obniżającej podatek PIT oraz wolnej od obciążeń podatkowych. Z praktycznego punktu widzenia nie ma między tymi terminami znaczącej różnicy, gdyż to właśnie wysokość kwoty obniżającej podatek określa kwotę zwolnioną od obciążeń podatkowych w danym sezonie rozliczeń podatkowych. Darmowe rozliczenie PIT (szczególnie dobrze prezentuje się w tym roku propozycja wrocławskiej firmy PITax) oczywiście zaimplementuje wprowadzone zmiany tak, że niezainteresowany szczegółami rachunków podatkowych podatnik po prostu odniesie wspomniane korzyści bez potrzeby zgłębiania mechanizmów, w jakie uwikłana jest kwota obniżająca podatek. Jednak dla bardziej dociekliwych z całą pewnością interesujące będzie przedstawienie, przynajmniej w ogólnym zarysie relacji pomiędzy kwotą obniżającą, kwotą wolną i wysokością należnego podatku PIT.

PITy 2018 (jak również wcześniejsza, choć w mniejszym zakresie) pozwalają na zmniejszenie należności podatkowych tym z nas, którzy z wyboru lub konieczności rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej (innymi słowy na podstawie tzw. zasad ogólny opodatkowania). Dzieje się tak, ponieważ pewna kwota dochodu w ogóle nie podlega obciążeniom fiskalnym (obecnie jest to 6600 zł) – jest to kwota wolna od podatku PIT. Jednak sama ta kwota wynika z możliwości pomniejszenia należnego podatku o kwotę zmniejszającą podatek (aktualnie jest to maksymalnie 1188 zł). Szczegółowe informacje podatnik znajdzie na https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit.

Wygodny PIT — darmowe rozliczenie PIT

Współczesne PITy w elektronicznym wydaniu oferują podatnikowi dopracowaną metodę na szybkie i bezproblemowe przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej. Zasadniczo są też bezpłatne i wymagają mniejszego nakładu czasu i energii niż ich papierowi poprzednicy.

Rozliczenie PIT za darmo w tegorocznym wydaniu gwarantuje każdemu obywatelowi naszego kraju zobowiązanemu do płacenia podatku dochodowego rozliczenie, w którym nie zabraknie żadnego z elementów wymaganych przez organy polskiej administracji podatkowej, a także żadnego odliczenia ulgi lub preferencji rozliczeniowej, z jakiej podatnik mógłby chcieć skorzystać. Wszystko to otrzymujemy w dobrze zaprojektowanym oprogramowaniu, które wyraźnie pomyślane zostało jako narzędzie ułatwiające przygotowanie deklaracji rocznej podatkowej, a nie jedynie pośrednie ogniwo między urzędem skarbowym i podatnikiem. Niewątpliwie programiści pracujący dla najważniejszych na polskim rynku firm oferujących tego rodzaju oprogramowanie wzięli pod uwagę doświadczenia lat wcześniejszych, kiedy to elektroniczne PITy nierzadko były równie trudne do przygotowania, jak wcześniejsze deklaracje podatkowe. W tym roku darmowe rozliczenie PIT bierze na siebie cały ciężar związany z tradycyjnymi trudnościami, jakie napotykaliśmy w rozliczeniach PIT. Podatnikowi pozostaje jedynie poprawne wpisywanie danych osobistych oraz przepisywanie wartości liczbowych z innych dokumentów np. PIT 11 do cyfrowych formularzy. Rozliczenie PIT za darmo pamięta także o naszych potrzebach związanych z możliwymi do przeprowadzenia oszczędnościami podatkowymi. Program samodzielnie oferuje podjęcie każdego typu odliczenia i ulgi, a następnie automatycznie dokonuje wszelkich wymaganych kalkulacji, prezentując nam po wszystkim gotowe rezultaty korzyści podatkowych. Czy będzie ulga związana ze składkami ZUS, czy może ulga wynikająca z dokonanej wcześniej darowizny, czy też jakiekolwiek odliczenie związane z preferencjami podatkowymi dla rodzin, możemy być pewni, że jeśli tylko mamy prawo (i odpowiednie dokumenty) rozliczenie ulgi przebiegnie błyskawicznie. Rozliczenie PIT za darmo umożliwia oczywiście także sprawne rozliczenie wspólne z małżonką lub małżonkiem, a także rozliczenie dla rodzica, lub opiekuna samodzielnie zajmującego się dzieckiem. Z czysto technicznego punktu widzenia, pracując nad PIT w formie elektronicznej, zawsze mamy całkowitą pewność poprawności wszelkich rachunków a przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego odbywa się błyskawicznie — za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest także zwrot podatku — darmowe rozliczenie PIT cyfrowe znacznie skraca czas oczekiwania.

Darmowe rozliczenie PIT i ulgi podatkowe — darowizny w celach pożytku publicznego

RP promuje darowizny kierowane w sfery życia publicznego i społecznego przy użyciu kilku narzędzi podatkowych. Jednym z przykładów jest ulga podatkowa, z której skorzystać można w corocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Nasze PITy 2017 umożliwiają dokonanie odliczenia (subtrakcji od dochodu) dokonanych przez nas w roku 2016 darowizn dla organizacji kierujących się celami pożytku publicznego. Darowizny powinny dotyczyć organizacji określonych w ustawie o działalności publicznego pożytku oraz wolontariacie lub w analogicznych przepisach krajów EU/EOG (w przypadku darowizny dla organizacji zagranicznej). Górny limit tego odliczenia wynosi 6% zadeklarowanego dochodu podatnika.

Ponieważ darmowe rozliczenie PIT umożliwia w tej samej deklaracji podatkowej przekazanie 1% podatku na OPP, trzeba wyraźnie stwierdzić, że są to dwa zupełnie niezależne narzędzia podatkowe — ich kwoty nie sumują się ani w żaden sposób wzajemnie się nie ograniczają. Co więcej, zarówno darowizna, jak i 1% na OPP mogą zostać skierowane do tej samej organizacji bez naruszenia jakichkolwiek przepisów podatkowych.

Standardowe rozliczenie PIT za darmo jest w zupełności wystarczające dla przeprowadzenia odliczenia darowizny na cele społeczne i publiczne. Jednak detaliczne sprawozdanie z odliczenia jest wymagane w załączniku składanym łącznie z roczną deklaracją — powinien to być formularz PIT/O, do którego wprowadzamy następujące dane: wartość darowizny, wartość przeprowadzonego odliczenia, dane obdarowanego. Jedynym wymaganym dowodem dokonania darowizny jest w tych okolicznościach dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego. Żadne, ponad to, oświadczenie ze strony obdarowanego nie jest potrzebne. Oświadczenie organizacji przyjmującej darowiznę oraz określenie wartości darowizny będzie jednak wymagane w razie darowizny odmiennej niż finansowa.

Darowizna możliwa do odjęcia od dochodu powinna uwzględnić przynajmniej jeden z następujących celów: pomoc społeczna i wyrównywanie szans, umacnianie instytucji rodziny, działalności charytatywnej, kultywacja tradycji narodowej, wspieranie mniejszości narodowych, ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa, równość płciowa, pomoc emerytom, rozwój gospodarczy, innowacyjność technologiczna, rozwój lokalnych społeczności, nauka i edukacja, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, kultura oraz sztuka, sport i kultura fizyczna, ekologia, turystyka, publiczne bezpieczeństwo, obronność państwa, wolność i prawa człowieka, ratownictwo, pomoc dla ofiar zdarzeń losowych, ochrona praw konsumenckich, europejska integracja, wolontariat, pomoc dla Polonii, pomoc dla kombatantów, promocja RP, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym, działalność organizacji pozarządowych, integracja cudzoziemców, bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Znajdź dla siebie proste rozliczenie pit za darmo

W roku 2017, a zatem już od stycznia do kwietnia, możemy znaleźć dla siebie zupełnie darmowe rozliczenie pit. Najkorzystniejsze z nich należą do rozliczeń elektronicznych. W związku z nimi, aby mieć rozliczenie za darmo, musimy mieć jedynie dostępny internet i znaleźć się na portalu podatkowym.

Nowe pity w roku 2017 nie są jeszcze dostępne w nowej wersji, jednak w tej dziedzinie nie trzeba się spodziewać jakichś istotnych zmian. Istnieje natomiast projekt ujednolicenia skali podatkowej i wycofania się liniowego podatku, który miał wysokość 19 %. Dlatego trzeba śledzić w nowym roku zmiany w prawie podatkowym i możliwości jego nowelizacji. W Polsce obowiązek zeznań podatkowych obejmuje większość osób mających jakikolwiek dochód, w tym rencistów oraz emerytów, którzy powinni wypełnić darmowe rozliczenie pit w formularzu dla pracowników – pit 37. Jednakże, ponieważ rozliczenie pit za darmo nie będzie ich dodatkowo obciążało finansowo, należy to raczej do kwestii spełnienia pewnych formalności na rzecz fiskusa. W nowym roku natomiast osoby mające jedynie dodatek 500+ czy pielęgnacyjny, mogą pity pozostawić w szufladzie, gdyż nie będą oni musieli z tego tytułu płacić podatku. Dla osób pracujących i właścicieli przedsiębiorstw przygotowano możliwość rozliczenie pit za darmo przez sprawny i zupełnie darmowy program do pit, który jest powszechnie dostępny i państwowy. Posiada on swoje za każdym razem aktualizowane w nowym roku pity, które są interaktywne i mają wbudowany system automatycznego wykrywania błędów, które wyłapuje on po wypełnieniu pit poprzez proces weryfikacji danych.  Kto jeszcze nie wie, że darmowe rozliczenie pit, jest z całą pewnością możliwe, warto skorzystać z tej dostępnej wersji programu. Poza tym w internecie można znaleźć wiele innych, oferowanych przez prywatnych właścicieli, sprawnych programów, również w opcji rozliczenie pit za darmo, które z pewnością przydadzą się dla przy bardziej skrupulatnych rozliczeniach. Najczęściej tym, czego się od nas będzie jedynie oczekiwało, jako użytkowników tych programów, jest proste zalogowanie się na stronie danego komercyjnego programu w celu korzystania z niego w systemie online. W przypadku, gdy rozliczamy się pierwszy raz za pomocą internetu, można zasięgnąć rady i wsparcia w tej sprawie u doradcy od podatków, czy też innej osoby, która może służyć pomocą w tej sprawie, gdyż ma od nas większe doświadczenie w obsłudze programów komputerowych, choć są one przystosowane dla każdego typu klienta.

Najkorzystniejsze rozliczenie pit za darmo

Jeśli chcemy wybrać ekonomiczne rozwiązanie naszych problemów z podatkami, warto zacząć się uczyć obsługiwać darmowe programy do pit, dzięki którym możemy otrzymać całkowicie darmowe rozliczenie pit.

Kto dotąd sam się trudnił, czy też z pomocą księgowego, rozliczeniem w wersji tradycyjnej deklaracji papierowej, może w łatwy sposób włączyć się w obieg rozliczeń elektronicznych. Jest ono i bardziej optymalne i jest formą rozliczenia pit za darmo. Pity na nowy rok pod względem formalnym są zbliżone w formie do wcześniejszych i dostępne online. Pozostanie zamontować tylko jeden z wielu dobrych i nowoczesnych programów i można być pewnym, że darmowe rozliczenie pit się powiedzie.  Dla podatników nie jest z reguły tajemnicą powszechna stopa procentowa podatków i ich typ, jeśli już od jakiegoś czasu wypełniają rozliczenie pit za darmo w formie papierowej. Nim jednak będziemy się mozolili nad złożonymi obliczeniami na papierze, możemy tę ważną kwestię podatków powierzyć elektronice, gdyż współcześnie działające platformy internetowe potrafią dać również szybkie i perfekcyjne darmowe rozliczenie pit. Do nas zaś będzie należało zorientowanie się jedynie, które pity byłoby dobrze wypełnić i które pity są do nas skierowane. Pity również są darmowe więc nie musimy się obawiać wydatków. I tak pit – 37 jak to zwykło już być w roku wcześniejszym – trzeba wypełnić w przypadku wykonywania pracy nakładczej. Ale także i wykazać w nim – rentę, emeryturę czy stypendium. Pit – 36 jest adresowany dla pracodawców mających firmy, którzy się nie rozliczają ryczałtem, mają oni też wypełnić dla pracownika pit – 11, który należy mu przekazać. Pit – 28 jest zarezerwowany dla przedsiębiorców o przychodach, którzy wprowadzili ryczałtowy system rozliczeń, a więc określoną z góry kwotę przychodu. Pozostałe sprawy związane ze sposobami rozliczania przy użyciu wpisanych przez nas wiadomości wstępnych tj. dochód, przychód, uzysk, obliczane są w systemie automatycznie i nie wymagają naszej korekty. Darmowe rozliczenie pit w sposób elektroniczny to technologia z przyszłością, więc każdy z postępowych podatników powinien powoli nabrać nawyku i przekonania iż rozliczenie pit za darmo w oparciu o internet jest i korzystne i szybkie, już nie mówiąc o jego prostocie.

Przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy

Kwota emerytury bądź renty z zagranicy może być wypłacana dla świadczeniobiorcy  w walucie obcej lub polskiej. Ale zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, powinna zostać uiszczona na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych.

 

Obowiązki banków

Świadczenia emerytalno-rentowe przesyłane polskiemu beneficjentowi tych świadczeń  z innego kraju, zazwyczaj trafiają na jego polski rachunek bankowy. Może to być rachunek prowadzony w złotych polskich, w walucie takiej samej jak świadczenie albo w walucie obcej innej niż świadczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek od tych świadczeń. Obowiązek taki mają  wszystkie podmioty wypłacające emerytury i renty z zagranicy. W praktyce dotyczy to  zwłaszcza banków. Banki działają wtedy jak ZUS wypłacający polską emeryturę, czyli bank rozlicza podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne za swojego klienta-świadczeniobiorcę.

Przeliczenia świadczeń

Powstaje  więc konieczność przeliczenia na polskie złotówki kwoty świadczenia. Trzeba najpierw ustalić przychód w polskiej walucie, a dopiero od podstawy opodatkowania wyrażonej w złotych polskich obliczyć podatek. Zarówno w przypadku prowadzonego przez bank dla świadczeniobiorcy rachunku denominowanego w złotych, jak i rachunku prowadzonego w innej walucie, podstawa do naliczenia zaliczek i składek będzie określana przez bank jednolicie.

Kwestię kursu, jaki należy zastosować do  przeliczenia przychodu podatkowego na polskie złote, reguluje art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. W myśl tego przepisu, przychód w walucie obcej uzyskany przez osobę fizyczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uważany jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do dyspozycji podatnika kwoty emerytury lub renty zagranicznej.

Po ustaleniu podstawy opodatkowania w polskich złotych bank może dokonać obliczenia zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli jest należna).

Jeśli rachunek świadczeniobiorcy jest prowadzony w walucie obcej, to istnieje konieczność „zwrotnego” przewalutowania kwoty tego świadczenia po potrąceniu podatku w celu ustalenia ostatecznej kwoty w tej walucie, która ma być wypłacona podatnikowi.

Rozliczenie pit 2016

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT, podobnie jak świadczenia wypłacane przez ZUS. Wraz z innymi przychodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach, podlegają one stawkom progresywnym, czyli obecnie 18% i 32%.

Od emerytur zagranicznych w ciągu roku podatkowego należy rozliczać zaliczki na PIT. Jeżeli świadczenia nie są uzyskiwane za pośrednictwem polskiego banku (wówczas to właśnie on będzie płatnikiem dla tych zaliczek), to do rozliczania zaliczki zobowiązany jest sam podatnik-emeryt.

Świadczeniobiorca może wykonać roczne rozliczenie pit za darmo. Darmowe rozliczenie pit łatwo wykonać samodzielnie korzystając z dostępnego w internecie programu pit 2016 online. Pity 2016 online rozlicza się łatwo i bezpiecznie. Program do rozliczania pit 2016 wykonuje za podatnika wszystkie obliczenia.