Darmowe rozliczenie PIT i ulgi podatkowe — darowizny w celach pożytku publicznego

RP promuje darowizny kierowane w sfery życia publicznego i społecznego przy użyciu kilku narzędzi podatkowych. Jednym z przykładów jest ulga podatkowa, z której skorzystać można w corocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Nasze PITy 2017 umożliwiają dokonanie odliczenia (subtrakcji od dochodu) dokonanych przez nas w roku 2016 darowizn dla organizacji kierujących się celami pożytku publicznego. Darowizny powinny dotyczyć organizacji określonych w ustawie o działalności publicznego pożytku oraz wolontariacie lub w analogicznych przepisach krajów EU/EOG (w przypadku darowizny dla organizacji zagranicznej). Górny limit tego odliczenia wynosi 6% zadeklarowanego dochodu podatnika.

Ponieważ darmowe rozliczenie PIT umożliwia w tej samej deklaracji podatkowej przekazanie 1% podatku na OPP, trzeba wyraźnie stwierdzić, że są to dwa zupełnie niezależne narzędzia podatkowe — ich kwoty nie sumują się ani w żaden sposób wzajemnie się nie ograniczają. Co więcej, zarówno darowizna, jak i 1% na OPP mogą zostać skierowane do tej samej organizacji bez naruszenia jakichkolwiek przepisów podatkowych.

Standardowe rozliczenie PIT za darmo jest w zupełności wystarczające dla przeprowadzenia odliczenia darowizny na cele społeczne i publiczne. Jednak detaliczne sprawozdanie z odliczenia jest wymagane w załączniku składanym łącznie z roczną deklaracją — powinien to być formularz PIT/O, do którego wprowadzamy następujące dane: wartość darowizny, wartość przeprowadzonego odliczenia, dane obdarowanego. Jedynym wymaganym dowodem dokonania darowizny jest w tych okolicznościach dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego. Żadne, ponad to, oświadczenie ze strony obdarowanego nie jest potrzebne. Oświadczenie organizacji przyjmującej darowiznę oraz określenie wartości darowizny będzie jednak wymagane w razie darowizny odmiennej niż finansowa.

Darowizna możliwa do odjęcia od dochodu powinna uwzględnić przynajmniej jeden z następujących celów: pomoc społeczna i wyrównywanie szans, umacnianie instytucji rodziny, działalności charytatywnej, kultywacja tradycji narodowej, wspieranie mniejszości narodowych, ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa, równość płciowa, pomoc emerytom, rozwój gospodarczy, innowacyjność technologiczna, rozwój lokalnych społeczności, nauka i edukacja, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, kultura oraz sztuka, sport i kultura fizyczna, ekologia, turystyka, publiczne bezpieczeństwo, obronność państwa, wolność i prawa człowieka, ratownictwo, pomoc dla ofiar zdarzeń losowych, ochrona praw konsumenckich, europejska integracja, wolontariat, pomoc dla Polonii, pomoc dla kombatantów, promocja RP, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym, działalność organizacji pozarządowych, integracja cudzoziemców, bezpłatne poradnictwo obywatelskie.