Zwrot podatku z zagranicy — praca w Niemczech

Jednym z najpopularniejszych celów naszych wyjazdów zarobkowych w Europie jest RFN. W przypadku, gdy pracowaliśmy legalnie za Odrą lub też taką pracę planujemy, korzystne będzie zapoznanie się z procedurami zwrotu nadpłaconego tam podatku dochodowego. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż formalności zwrotu PIT w każdym europejskim kraju wyglądają odmiennie, tak więc zwrot podatku z Irlandii, zwrot podatku z Anglii czy też zwrot podatku z Holandii z całą pewnością będzie przedstawiał inne wyzwania niż zwrot podatku z Niemiec

Na początek kilka słów o rozliczaniu wynagrodzeń pochodzących z pracy w granicach Niemiec. Polski podatnik zobligowany jest do opłacenia w Niemczech dochodowego podatku od fizycznych osób (Lohnsteuer). Z kolei w Polsce rozlicza się na podstawie metody zwolnienia progresywnej. W konsekwencji podatnik przygotowuje dwie deklaracje: jedną dla niemieckiego organu skarbowego odnoszącą się do zarobków osiąganych w Niemczech, drugą dla urzędu polskiego skarbowego dotyczącą zarobków we wskazanym roku bez względu na miejsca ich uzyskania.

Jeżeli w trakcie naszej pracy w RFN zaliczki odprowadzane na konto PIT przekroczyły kwotę, jaką ostatecznie jesteśmy zobowiązani zapłacić tamtejszemu fiskusowi mamy prawo wnosić o zwrot PIT. Zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak każdy inny zwrot PIT z zagranicy, wymaga przede wszystkim zgromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość pobranych zaliczek. W Niemczech są nimi zaświadczenia podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) oraz karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Obydwa dokumenty stanowią potwierdzenie pełnych zarobków osiąganych w zakresie roku podatkowego, jednak Lohnsteuerbescheinigung dotyczy zawsze tylko jednego pracodawcy — jeśli mieliśmy ich kilku, od każdego powinniśmy otrzymać osobne zaświadczenie. Lohnsteuerkarte umożliwia dopisywanie zarobków od kolejnych pracodawców, warto jednak zauważyć, iż wychodzi ona od paru lat z użycia (jej funkcje przejmuje elektroniczny system przekazywania danych) a jej brak u podatnika nie jest niczym wyjątkowym. W przypadku braku obydwu wyżej wymienionych dokumentów zwrot podatku z Niemiec można przeprowadzić także na bazie odcinków wypłat (Abrechnung der Brutto-Netto-Bezuge). Wystarczą nam jedynie dwa ostatnie, z końca pracy.

Ponieważ zwrot PIT z zagranicy (podobnie jak i w kraju) odbywa się na bazie przysługujących nam ulg, niezbędne będzie przygotowanie dla niemieckiego urzędu dokumentów poświadczających nasze prawo do tychże ulg. Wśród najczęściej występujących wymienić należy zaświadczenia o stanie rodzinnym oraz kopie zameldowania z miejsc pobytu w Niemczech. Jeżeli pobieraliśmy zasiłek rodzinny (Kindergeld) będą to dokumenty z nim związane. Jeśli ulgi, o które występujemy, wynikają z naszej indywidualnej sytuacji, powinniśmy ową sytuację odpowiednio poświadczyć.

Wygodny PIT — darmowe rozliczenie PIT

Współczesne PITy w elektronicznym wydaniu oferują podatnikowi dopracowaną metodę na szybkie i bezproblemowe przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej. Zasadniczo są też bezpłatne i wymagają mniejszego nakładu czasu i energii niż ich papierowi poprzednicy.

Rozliczenie PIT za darmo w tegorocznym wydaniu gwarantuje każdemu obywatelowi naszego kraju zobowiązanemu do płacenia podatku dochodowego rozliczenie, w którym nie zabraknie żadnego z elementów wymaganych przez organy polskiej administracji podatkowej, a także żadnego odliczenia ulgi lub preferencji rozliczeniowej, z jakiej podatnik mógłby chcieć skorzystać. Wszystko to otrzymujemy w dobrze zaprojektowanym oprogramowaniu, które wyraźnie pomyślane zostało jako narzędzie ułatwiające przygotowanie deklaracji rocznej podatkowej, a nie jedynie pośrednie ogniwo między urzędem skarbowym i podatnikiem. Niewątpliwie programiści pracujący dla najważniejszych na polskim rynku firm oferujących tego rodzaju oprogramowanie wzięli pod uwagę doświadczenia lat wcześniejszych, kiedy to elektroniczne PITy nierzadko były równie trudne do przygotowania, jak wcześniejsze deklaracje podatkowe. W tym roku darmowe rozliczenie PIT bierze na siebie cały ciężar związany z tradycyjnymi trudnościami, jakie napotykaliśmy w rozliczeniach PIT. Podatnikowi pozostaje jedynie poprawne wpisywanie danych osobistych oraz przepisywanie wartości liczbowych z innych dokumentów np. PIT 11 do cyfrowych formularzy. Rozliczenie PIT za darmo pamięta także o naszych potrzebach związanych z możliwymi do przeprowadzenia oszczędnościami podatkowymi. Program samodzielnie oferuje podjęcie każdego typu odliczenia i ulgi, a następnie automatycznie dokonuje wszelkich wymaganych kalkulacji, prezentując nam po wszystkim gotowe rezultaty korzyści podatkowych. Czy będzie ulga związana ze składkami ZUS, czy może ulga wynikająca z dokonanej wcześniej darowizny, czy też jakiekolwiek odliczenie związane z preferencjami podatkowymi dla rodzin, możemy być pewni, że jeśli tylko mamy prawo (i odpowiednie dokumenty) rozliczenie ulgi przebiegnie błyskawicznie. Rozliczenie PIT za darmo umożliwia oczywiście także sprawne rozliczenie wspólne z małżonką lub małżonkiem, a także rozliczenie dla rodzica, lub opiekuna samodzielnie zajmującego się dzieckiem. Z czysto technicznego punktu widzenia, pracując nad PIT w formie elektronicznej, zawsze mamy całkowitą pewność poprawności wszelkich rachunków a przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego odbywa się błyskawicznie — za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest także zwrot podatku — darmowe rozliczenie PIT cyfrowe znacznie skraca czas oczekiwania.

Darmowy PIT online dla jednego procenta na OPP

Program PIT online od kilku lat stanowi najbardziej progresywną formę rozliczeń podatkowych podatku dochodowego. Dla licznych podatników PIT online okazał się niezastąpionym narzędziem do przygotowania i przesłania rocznej informacji podatkowej do właściwego urzędu. Program PIT online w swoich licznych na polskim rynku wydaniach okazał się również bardzo cennym sposobem na wspieranie organizacji parających się działalnością pożytku publicznego.

 

Każdy z nas, kto posługuje się elektroniczną wersją rozliczenia PIT i wspiera organizacje pożytku publicznego, korzystając z ustawowo dopuszczalnej możliwości przetransferowania jednego procenta podatku należnego organom podatkowym na konto wybranej organizacji, wie, jak niewiele wysiłku wymaga cała operacja. Nie jest też tajemnicą, że dla wielu OPP 1% procent stanowi najbardziej podstawową metodę finansowania ich działalności. Stworzyło to w sposób naturalny znakomite okoliczności koegzystencji w praktycznej sferze rozliczeń podatkowych w naszym kraju dla producentów oprogramowania podatkowego oraz działaczy OPP. Z jednej strony organizacje OPP otrzymują za pośrednictwem coraz to doskonalszych aplikacji do PIT możliwości bardziej skutecznego pozyskiwania funduszy, z drugiej możliwość bezproblemowego przekazania 1 procenta wybranej organizacji stanowi naturalny atut każdego dobrego oprogramowania program PIT. Nierzadko najbardziej technicznie zaawansowane portale podatkowe oferują rodzaj katalogu OPP przy użyciu, którego możemy dokonać wyboru interesującej nas organizacji zarówno ze względu na profil jej działalności, jak i lokalizację. To w jeszcze większym stopniu usprawnia wyrażanie filantropijnych potrzeb podatnika na łamach zeznania podatkowego PIT. Część programów podatkowych w oferowanych formularzach PIT daje podatnikowi możliwość użycia danych organizacji, które zostały wstępnie wpisane w odpowiednie rubryki deklaracji, a w efekcie przesłania jednego procenta dla OPP, która z takich bądź innych powodów wydała się twórcom oprogramowania godna uwagi. Jednak dla większości z nas wolny wybór w tej kwestii będzie prawdopodobnie kluczowy — w takim wypadku należy zdecydować się na PIT online bez KRS. Daje to możliwość samodzielnego uzupełnienia niezbędnych danych beneficjenta naszego jednego procenta.

Faktyczne dokonanie wpisu w deklaracji podatkowej, który uruchamia proces transferu jednej setnej części naszego PIT do wybranej organizacji, jest wyjątkowo prosty. Należy jedynie wystrzegać się jakichkolwiek błędów w numerze KRS naszej OPP.