Jeden procent dla NGO w 2017

Zwyczajem, który już na trwałe wszedł do repertuaru corocznej podatkowej krzątaniny, jest zapisywanie jednego procenta należnego państwu podatku dla jednostek działających w tzw. trzecim sektorze. Organizacje pożytku publicznego, bo o nich mowa, uprawnione są do finansowania swej działalności z przekazanych im w ten sposób pieniędzy, a podatnicy mogą za ich pośrednictwem wywierać wpływ na ważne z ich punktu widzenia sfery życia społecznego.

Darmowy program PIT w najnowszej, tegorocznej wersji oferowany przez rządowy portal podatkowy, a przede wszystkim przez prywatne firmy zajmujące się tworzeniem coraz bardziej zaawansowanych i wygodnych w obsłudze narzędzi do rocznych rozliczeń PIT sprawia, że sam proces przygotowania zeznania podatkowego wymaga od przeciętnego podatnika minimalnego nakładu czasu i energii. Przeprowadzenie rozliczenia podatkowego wymaga zazwyczaj zaledwie kilku minut, po których możemy cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku, jaki nas czeka. Biorąc pod uwagę łatwość obsługi, jaką zapewnia nawet najbardziej podstawowy program PIT za darmo, należy uznać, że mamy do czynienia już z pewnym nowym standardem stosunkach podatnika z organami podatkowymi. Wiadomo przecież, że w dotychczasowej historii rozliczeń PIT największą trudnością dla przeciętnego podatnika była niewytłumaczalna trudność samodzielnego przygotowania deklaracji podatkowej. Z chwilą, gdy udaje się ją przezwyciężyć, skuteczne rozliczenie podatkowe niesie ze sobą raczej poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji.

W sytuacji, gdy przygotowanie rocznego PIT staje się wręcz dziecinnie proste, nie może dziwić wzrost zainteresowania możliwością ofiarowania 1% dla wybranej organizacji — będąc w lepszej kondycji emocjonalnej pod koniec pracy na zeznaniem podatkowym, z przyjemnością poświęcamy jeszcze kilka chwil na finansowe wsparcie ważnej dla nas aktywności w trzecim sektorze. Mamy możliwość zasilenia naszymi funduszami NGO o bardzo zróżnicowanych sferach działalności oraz nieograniczonym terytorium aktywności w Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą to być organizacje lokalne działające na rzecz najbliższej nam społeczności lub też ogólnokrajowe, których cele biorą pod uwagę określone aspekty życia społecznego w naszym kraju jako całości. Dodatkowo mamy także możliwość wskazania precyzyjnie celu, na który dana organizacja powinna wykorzystać uzyskane od nas fundusze. Jedynym ograniczeniem w niektórych aplikacjach podatkowych może być „sugerowanie” odbiorcy naszego darowanego procenta podatku — dlatego starajmy się wybierać raczej program PIT bez KRS.

Najnowszy portal podatnika — szybkie rozliczanie PIT

W naszym stuleciu, dzięki wiedzy informatyków z całego świata, rozliczanie podatków przez urząd skarbowy online nie powinno być dla mieszkańców naszego kraju większym kłopotem. Wprawdzie, wiele osób nadal rozlicza się na podstawie papierowego PIT, jednak wydaje się, iż portal podatkowy jest dużo bardziej wydajny i zadowalający dla podatników.

Przegląd Internetu w zakresie dostępności wiedzy o prawie podatkowym oraz występowania różnego rodzaju oprogramowania do PIT daje poczucie, iż w naszym kraju urząd skarbowy przez Internet jest aktualnie optymalną formą wywiązania się z naszych fiskalnych obowiązków wobec państwa. Niestety, aby portal podatkowy, był dla nas osiągalny, musimy mieć stały dostęp do Internetu i znać wszystkie potrzebne do rozliczenia wartości uzyskanych przez nas dochodów. W przypadku rozliczeń pracowniczych możemy opierać się na PIT 11, który dostarcza nam pracodawca. Rozliczanie PIT 2017 przez urząd skarbowy online może być bardzo proste dla rencistów i emerytów. Jednak, w przypadku na przykład rozliczeń firm musi być prowadzona regularna księgowość. Większość jednak biur i klientów indywidualnych rozlicza się z fiskusem aktualnie przez jakiś aktywny w Internecie urząd skarbowy online. Nietrudno je znaleźć, gdyż właściwie każdy portal podatkowy zawiera także własny program do rozliczania PIT 2017. Najlepsze firmy internetowe zapewniają podatnikom w ten sposób komfort i swobodę wyboru wśród różnych opcji, jeśli chodzi o możliwość wyboru programu. Jednak można zauważyć, iż kierunek wyznacza taki portal podatnika, który jest i prosty, i atrakcyjny i daje gwarancję bezpiecznych rozliczeń. Pośród sprawdzonych marek można wyliczyć program PIT 2017 online, który przygotowały firma Pitax, pit format, czy inne dla nich konkurencyjne marki. Warto też sprawdzić nasze indywidualne rozliczenia przez jakiś portal podatkowy, który może nam pokazać nasze błędy i niedokładności w prowadzonych przez nas rachunkach, gdyż każdy z istniejących programów ma wbudowany system wykrywania błędów oraz weryfikacji danych. Często drobne przeoczenie czy błąd we wpisanych przez nas danych będzie skutkował koniecznością złożenia przez nas korekt do urzędu, a trzeba pamiętać, iż korekta nie może już nas zwolnić z określonej kwoty podatku, która odliczana jest w przypadku przekazania naszego jednego procenta na OPP. Lepiej więc zaznajomić się już teraz tym, co oferuje nam dobry urząd skarbowy online, gdyż wydaje się, iż ta forma rozliczeń online należy do przyszłości.

Optymalizacja podatkowa

Minęło już kilka lat od inauguracji pierwszego systemu elektronicznej obsługi podatkowej PIT w naszym kraju. Jednym z dodatkowych efektów powstawania różnego rodzaju elektronicznych platform rozliczeniowych w rodzaju „urząd skarbowy online” czy też „portal podatnika”, jest mimowolny wzrost świadomości podatkowej wśród naszych współobywateli. W takich okolicznościach rosnące zainteresowanie optymalizacją podatkową wydaje się całkowicie naturalne.

Optymalizacja podatkowa to dozwolone przez przepisy podatkowe działania, które mają na celu redukcję zobowiązań podatkowych. Czasem są to działania wręcz aktywnie promowane przez państwo jak choćby wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno firm, jak i osób fizycznych a najbardziej podstawowe z jej zasad znajdziemy nawet na dobrych internetowych serwisach podatkowych (np. urząd skarbowy przez Internet, portal podatkowy).

Legalne przyczyny umożliwiające redukcję obciążeń podatkowych

Po pierwsze odmienności w przepisach podatkowych i różnice w stawkach podatkowych poszczególnych państw sprawiają, iż ta sama podstawa opodatkowania będzie inaczej traktowana w zależności od terytorium, którym zostanie zadeklarowana. Jest to główna racja bytu tzw. rajów podatkowych, których rezydencja pozwala na znaczące oszczędności podatkowe — całkowicie legalne, choć powszechnie krytykowane i mające zastosowanie raczej w przypadku dużych kapitałów.

Po drugie nierzadko sami ustawodawcy wbrew własnym intencjom sankcjonują zasadę prawną umożliwiającą oszczędności podatkowe. Podatnicy mają oczywiście pełne prawo korzystać z tego rodzaju „błędów”. Ponieważ każdy system podatków jest tworem złożonym, nie jest łatwo ustrzec się przed takimi pomyłkami — najczęściej mają one jednak charakter krótkotrwały i są systematycznie korygowane.

Po trzecie niektóre z dostępnych korzyści podatkowych stanowią wyraz świadomego dążenia ustawodawców i mają na uwadze szersze cele państwowe, takie jak aktywizacja procesów społecznych i gospodarczych. Dotyczą one zazwyczaj wszystkich podatników, choć z reguły obłożone są pewnymi warunkami. Znakomitym przykładem jest ulga prorodzinna jako odpowiedź na problemy demograficzne.

Czy optymalizacja podatkowa jest naganna?

Powinniśmy rozróżniać uchylanie się od płacenia podatków, które jest wykroczeniem lub przestępstwem (np. ukrywanie dochodów, ukrywanie źródeł dochodów) od unikania opodatkowania (czyli optymalizacji podatkowej). To ostatnie jest całkowicie legalne i sprowadza się niezwykle prostej zasady: jeżeli mamy do wyboru dwa legalne sposoby postępowania, mamy prawo wybrać ten, który wydaje się nam korzystniejszy.

Zwrot podatku z zagranicy i podatek od podatku w rozliczeniu PIT

Rozliczenie odzyskania podatku z zagranicy w jego najbardziej popularnych formach (zwrot podatku z Irlandii oraz zwrot podatku z Anglii, także zwrot podatku z Niemiec i zwrot podatku z Holandii) jest ostatecznie, w obliczu polskiego prawa podatkowego kolejnym sposobem na zasilanie państwowego budżetu.

Drodzy podatnicy — to niestety nie pomyłka — RP traktuje wasz zwrot PIT z zagranicy jako… przychód i oczekuje zapłacenia od jego wartości podatku, czyli, innymi słowy, obciąża was podatkiem od podatku. Cała kwestia dotyczy oczywiście masowego w naszym kraju zjawiska pracy polskich rezydentów za granicą. Każda legalnie pracująca w innym kraju osoba, od której pobierano zaliczki na PIT, może z dużym prawdopodobieństwem liczyć na zwrot PIT (głównie ze względu kwoty wolne od PIT). W szczególności idzie o podatników, którzy w rocznym rozliczeniu korzystali z tzw. ulgi abolicyjnej, a więc z zaliczenia proporcjonalnego. Metoda ta umożliwia zredukowanie opodatkowania w Polsce o wartość podatku PIT zapłaconego za granicą. Jednak to jest właśnie moment, w którym wkracza nasz rodzimy fiskus — po zwrocie nadpłaty PIT z zagranicy jesteśmy zobowiązani do częściowego zwrotu podatku zniwelowanego przy użyciu metody zaliczenia proporcjonalnego. RP i jej organy podatkowe wymuszają te płatność, pomimo iż osoba korzystająca z ulgi abolicyjnej w zasadzie nie powinna zwracać swojego zwrotu podatku — dany dochód osiągnięty za granicą został już przecież właściwie opodatkowany.

W praktyce rocznego rozliczenia podatkowego musimy więc traktować zwrot podatku z zagranicy jako jeden z przychodów — należy doliczyć kwotę, która uprzednio została odliczona od PIT z zastosowaniem formuły ulgi abolicyjnej, ponieważ w obliczu reguł prawa podatkowego stanowi ona przychód podatkowy. Zwrot powinien zostać rozliczony w powyższy sposób w roku, w którym został otrzymany. Jest to o tyle istotne, że jeśli datą zarejestrowania przychodu jest data osiągnięcia zwrotu podatku dochodowego od zagranicznego organu podatkowego (ewentualnie pozostawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika), to nie ma potrzeby korygowania wcześniej złożonej deklaracji podatkowej w celu doliczenia zwrotu. Wystarczy, jeśli zrobimy to w roku podatkowym otrzymania zwrotu.

Warto na koniec wspomnieć, że jeśli polski podatnik korzysta na potrzeby dochodów zagranicznych z tzw. metody zwolnienia z progresją i jest całkowicie zwolniony w kraju z PIT od dochodów zagranicznych, jego zwrot nie będzie doliczany do krajowych przychodów, jednak może wywierać wpływ na wysokość stawki podatkowej obejmującej jego polskie dochody.