Darmowe rozliczenie PIT i ulgi podatkowe — darowizny w celach pożytku publicznego

RP promuje darowizny kierowane w sfery życia publicznego i społecznego przy użyciu kilku narzędzi podatkowych. Jednym z przykładów jest ulga podatkowa, z której skorzystać można w corocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Nasze PITy 2017 umożliwiają dokonanie odliczenia (subtrakcji od dochodu) dokonanych przez nas w roku 2016 darowizn dla organizacji kierujących się celami pożytku publicznego. Darowizny powinny dotyczyć organizacji określonych w ustawie o działalności publicznego pożytku oraz wolontariacie lub w analogicznych przepisach krajów EU/EOG (w przypadku darowizny dla organizacji zagranicznej). Górny limit tego odliczenia wynosi 6% zadeklarowanego dochodu podatnika.

Ponieważ darmowe rozliczenie PIT umożliwia w tej samej deklaracji podatkowej przekazanie 1% podatku na OPP, trzeba wyraźnie stwierdzić, że są to dwa zupełnie niezależne narzędzia podatkowe — ich kwoty nie sumują się ani w żaden sposób wzajemnie się nie ograniczają. Co więcej, zarówno darowizna, jak i 1% na OPP mogą zostać skierowane do tej samej organizacji bez naruszenia jakichkolwiek przepisów podatkowych.

Standardowe rozliczenie PIT za darmo jest w zupełności wystarczające dla przeprowadzenia odliczenia darowizny na cele społeczne i publiczne. Jednak detaliczne sprawozdanie z odliczenia jest wymagane w załączniku składanym łącznie z roczną deklaracją — powinien to być formularz PIT/O, do którego wprowadzamy następujące dane: wartość darowizny, wartość przeprowadzonego odliczenia, dane obdarowanego. Jedynym wymaganym dowodem dokonania darowizny jest w tych okolicznościach dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego. Żadne, ponad to, oświadczenie ze strony obdarowanego nie jest potrzebne. Oświadczenie organizacji przyjmującej darowiznę oraz określenie wartości darowizny będzie jednak wymagane w razie darowizny odmiennej niż finansowa.

Darowizna możliwa do odjęcia od dochodu powinna uwzględnić przynajmniej jeden z następujących celów: pomoc społeczna i wyrównywanie szans, umacnianie instytucji rodziny, działalności charytatywnej, kultywacja tradycji narodowej, wspieranie mniejszości narodowych, ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa, równość płciowa, pomoc emerytom, rozwój gospodarczy, innowacyjność technologiczna, rozwój lokalnych społeczności, nauka i edukacja, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, kultura oraz sztuka, sport i kultura fizyczna, ekologia, turystyka, publiczne bezpieczeństwo, obronność państwa, wolność i prawa człowieka, ratownictwo, pomoc dla ofiar zdarzeń losowych, ochrona praw konsumenckich, europejska integracja, wolontariat, pomoc dla Polonii, pomoc dla kombatantów, promocja RP, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym, działalność organizacji pozarządowych, integracja cudzoziemców, bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Darmowy PIT online dla nas i NGO

Od lat trwałym elementem krajobrazu rozliczeń podatkowych w RP jest program PIT online. Okazał się narzędziem przydatnym i polecanym, dla wielu z nas wręcz niezastąpionym w czasie kwietniowych zmagań z organami podatkowymi. Jednak szczególnie znaczenie wydaje się mieć oprogramowanie podatkowe dla organizacji pożytku publicznego oraz ich jednoprocentowych darczyńców.

Organizacje pożytku publicznego oraz portale podatkowe od samego początku internetowych rozliczeń podatkowych znalazły się w stanie naturalnej symbiozy. Dla wielu organizacji OPP (NGO) 1 % z podatku stanowi główne źródło funduszy na statutową działalność. Dla producentów aplikacji PIT fakt umożliwienia podatnikowi przekazania części należnego fiskusowi podatku organizacjom podatkowym w sposób łatwy i przejrzysty stanowi kolejny atut marketingowy. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że najlepsze portale podatkowe posiadają bogaty katalog OPP, z którego podatnik w razie chęci przekazania którejś 1% swojego podatku może wybrać taką, która odpowiada na jego filantropijne potrzeby. Liczne programy PIT online oferują deklaracje podatkowe ze wstępnie wpisanymi danymi preferowanych organizacji. Może to być wygodne dla niektórych z nas, jednak osoby ceniące sobie swobodę wyboru zapewne zdecydują się na PIT online bez KRS — co daje możliwość samodzielnego wpisania danych wybranej organizacji OPP.

Sama procedura udostępnienia funduszy z naszego jednego procenta wybranej organizacji NGO jest stosunkowo prosta. We właściwym dla naszej sytuacji podatkowej formularzu zeznania rocznego PIT, w rubryce do tego przeznaczonej wpisujemy kwotę, którą chcielibyśmy przekazać (może to być maksymalnie 1 % podatku, który zobowiązani jesteśmy zapłacić). Jeśli idzie o identyfikację naszego beneficjenta, jedynym wymogiem jest podanie numeru KRS. Z tego powodu należy być szczególnie uważnym przy jego wpisywaniu — ewentualna pomyłka uniemożliwi całą operację. Możemy także podać — do udostępnienia organizacji — naszych danych, a nawet określić szczególny cel, na jaki chcielibyśmy, by nasz podatek został wykorzystany. Jeżeli spełniamy wymagane w przypadku „jednego procenta” wymogi, nasza organizacja otrzyma fundusze (pomniejszone o koszty przelewu bankowego) w okresie między majem a lipcem roku, w którym składamy deklarację.

Warunkiem koniecznym dla przekazania 1% podatku jest terminowe złożenie deklaracji (terminowe złożenie korekty deklaracji). Niezbędnym warunkiem jest także zapłacenie pełnego, wymaganego od nas podatku, w określonym ustawowo terminie.

Jak mówi XIX wieczne anglosaskie przysłowie — nie ma takiego zjawiska jak darmowy obiad (There’s no such thing as a free lunch). W XXI wiecznej Polsce mamy darmowy program PIT.

Na pierwszy rzut oka program PIT za darmo nie wydaje się znaczącym darem od losu, ponieważ z jednej strony jedynie ułatwia nam usankcjonowanie obciążeń finansowych, jakie nakłada nas nasza ojczyzna, z drugiej stanowi przedłużenie niechętnie zazwyczaj podejmowanego obowiązku. W swej istocie przynosi jednak coś najbardziej zwyczajnego i najcenniejszego, być może, w krótkim ludzkim (także podatniczym) życiu — ogranicza niepotrzebne cierpienie i chaos.

Jakkolwiek górnolotnie dla niektórych z nas brzmieć może powyższa deklaracja, jej ironiczny charakter jest jedynie etykietą w krzykliwych kolorach próbującą przedrzeć się do przesyconej jaskrawością reklamy, zobojętniałej konsumenckiej świadomości. Jest inwokacją do smutnego pragmatyzmu, w którym znajdujemy odrobinę człowieczeństwa, jedynie kolekcjonując wirtualny czas i wygodę w celach nam samym do końca nieznanych. Darmowy program PIT ma wszelkie dane, by stać się jednym z aparatów do odzyskiwania przedwiecznie tych utraconych  precjozów — w ilościach być może nie oszałamiających, jednak w stałych, cyklicznych manifestacjach.

Program PIT za darmo — a przynajmniej niektóre z jego form — ofiaruje nam ten dar cicho i bezpretensjonalnie. Nie obiecuje wygranych losowych ani wiecznej szczęśliwości. Jednak jeżeli damy mu szansę sprawi, iż jedno z bezwzględnych poleceń, monotonnie (a czasem histerycznie) powtarzanych szeptem przez niespokojne superego, znajdzie przystań w prawie idealnym kompromisie. To, co koniecznie, niechciane i nieprzyjemne stanie się, jak gdyby łatwe, proste, zabawą prawie — jak gdyby w ogóle nie było tym, czym jest innymi słowy. Tak przedstawia się nieskomplikowana relacja między szarymi formularzami podatkowymi z papieru przeszłości i cyfrowym PIT w internetowej aplikacji. Wybór należy do Ciebie — wybierz cyfrową fikcję, zapomnij o fabrykach papieru a podatnicza zimno-kwietniowa komunia stanie się nie bardziej obciążającym obrzędem od wyjścia po mleko czy papierosy, do najbliższego sklepu, świetlistym wiosennym porankiem.

Zgodnie z narodową tradycją białe mleko domaga się dopełnienia truskawkami. Oto ono — jeśli wybierzesz program PIT bez KRS, część swojej corocznej podatniczej krwawicy (1%) z łatwością skierujesz do każdego adresata OPP, który wzbudzi Twoją miłość, współczucie, altruizm, ślepą hojność, przekorę, gotowość na koniec świata, empatię, naiwność, troskę, poczucie wspólnoty i obowiązku lub też lęku i zagrożenia. Darmowy program PIT jest tylko narzędziem.